App UI

Cafe POS - O2O App UI Concept Design

cafe-pos-app-ui-concept-design-01-featured

แนวคิดการออกแบบ

POS (Point of Sale System) ระบบขายหน้าร้านสำหรับร้านกาแฟ ด้วยแนวคิดการออกแบบ O2O UI เพื่อการใช้งานและความรู้สึกเชื่อมโยงกันระหว่าง “ดิจิทัลและวัตถุกายภาพ”

การจัดวางปุ่มที่กดง่าย มองเห็นราคาแยกตามประเภท ร้อน เย็น ปั่น ช่วยให้พนักงานขายสามารถบอกราคาลูกค้าได้ทันที

มีปุ่มเลือกระดับความหวาน ปุ่มคำขอพิเศษ ปุ่มกดดูส่วนผสมหลัก ที่กดและดูได้ง่าย ตรงกับพฤติกรรมการดื่มกาแฟชาวไทยที่ชอบความหวานและความเข้มของกาแฟหลากหลายระดับ

เป้าหมายของการออกแบบคือ เพื่อจัดการ order ได้รวดเร็ว … เอนจอยค่ะ 🙂

cafe-pos-app-ui-concept-design-02-style
cafe-pos-app-ui-concept-design-03-grid
cafe-pos-app-ui-concept-design-04-card
cafe-pos-app-ui-concept-design-06-mockup-ipad

Credit Images

Thanks for Watching

yuikanchita-avatar-cartoon

Yui Kanchita

UI Designer